Ett kök för hela familjen

Köket har en speciell plats i många hem. Att kunna känna sig välkommen och bekväm i sitt eget kök är något som alla i familjen ska få kunna göra. Men det betyder också att man måste lägga ned lite tid och energi på att få till det rätt.  Om vi börjar längst ned på golvet finns det flera aspekter att tänkta på. Till att börja med är det smart att välja ett mjukt och gärna halkfritt golv. Då är det inte bara bekvämt att stå på, även längre perioder i sträck, utan också mindre risk för aktiva små ben att ramla omkull. Höjden på bänkarna kan också vara något att hålla i åtanke vid designen av köket. Självfallet bör de anpassas de vuxnas höjd. Men även här kan det ju förekomma stora skillnader individer emellan. För att dock även göra köket mer vänligt för de mindre i familjen bör det finnas enkla pallar som barnen kan själva flytta runt och kliva upp på. Om ni har ett hörn över kan ni också ställa fram ett litet barnkök så de små kan leka som föräldrarna håller på i köket. Och det finns både det ena och det andra som kan göra detta så verklighetstroget som möjligt. Viktigast av allt är ju dock att barnsäkra köket så inte några olyckor sked och det är en kombination av både inredning och rutiner som alla bör vara väldigt noga med.