Växande familj och boytan

Som familjemedlemmarna ökar i antal är det inte ovanligt att frågor kring hemmet dyker upp. Specifikt om det finns tillräckligt med boyta för hela familjen, speciellt som barnen blir äldre.

Jakten på nya bostäder är sällan så enkel som man hoppas. Det kan vara svårt nog när man bara letar bostad åt sig själv. Men när det gäller för en hel familj har kraven en tendens att öka avsevärt.

Att titta på sin egen boendesituation och konstatera att den inte räcker till, eller åtminstone inte kommer att göra det hur länge som helst kan vara en jobbig situation. Somliga har dessutom mer motvilja att flytta än andra. Och det blir ofta värre när man annars verkligen gillar sin nuvarande boendesituation.

Många småbarnsfamiljer har sin början i lägenheter idag, och medan somliga flyttar vidare till hus efter första eller andra barnet är det även vanligt att bo kvar eller söka sig till större lägenhet efter ett tag.

Att välja hus har både för och nackdelar. De flesta hus kan lätt tillgodose en mindre familj och ge flexibilitet i vad man kan göra med hemmet. Detta betyder att man har större frihet att skapa det typ av hem man trivs bäst i. Vilket man kan läsa mer om hos Informationscentrum för hållbart byggande. Nackdelen är så klart att underhållet av ett hus med tillhörande gård är ett betydligt mer tidskrävande arbete än en hyresrätt eller bostadsrätt.

Men av vissa praktiska skäl kanske det inte är så lätt att skaffa hus, även om man anser att man har råd. Bor och jobbar man mitt i en storstad som Stockholm kommer det betyda att man behöver flytta längre från jobbet. Och medan kollektivtrafiken absolut är ett bra sätt att ta sig runt, kan det vara en stor förändring. Tillsammans med andra stora förändringar som redan sker när familjen växer.

I slutändan blir det dock oftast ett fråga om ekonomi och prioriteringar. Att ha en stabil ekonomi är väldigt viktigt för en barnfamilj och kan man inte säkerställa detta är man sällan i den bästa positionen att göra en stor förändring som detta utan att få med en eller annan risk på köpet.